Vi registrerer at det forekommer endel feilparkering i Brønndalen. Dersom du oppdager biler som står ulovlig på gjesteparkeringer eller er til hinder for vanlig ferdsel,kan du melde dette her.
Dersom du har en parkeringsplass som du vil leie ut kan du også melde det her.