Følgende regler gjelder for parkering i Brønndalen Borettslag


 • Kun personbiler og mindre vare- og stasjonsvogner kan parkere på borettslagets område. Med personbil, mindre vare- og stasjonsvogn skal man her forstå: Biltyper som er av en slik størrelse at de kan parkere på alle innvendige parkeringsplasser tilhørende borettslaget.

  Lastebiler, busser, tilhengere og lignende tillates ikke parkert på borettslagets område.

 • Borettslagets egne biler skal parkeres i garasjene som er tildelt under blokkene.
  Det oppfordres til dem som har bil, men ikke garasje om å leie ledige garasjer.

 • De utvendige parkeringsplasser er beregnet på gjester/besøkende og beboere som ikke har garasjeplass. Beboerne skal derfor parkere på sine respektive garasjeplasser.

 • Alle borettshavere som får besøkende skal påse at disse parkerer sine biler på gjesteparkering, og ikke på steder som hindrer annen trafikk. Brannbiler trenger 3 meters fri passasje i bredde for å komme frem.

 • De oppsatte anvisningsskilter skal respekteres av alle.

 • Biler uten skilt skal ikke parkeres på gjesteparkering, eller på andre steder som hindrer annen trafikk. Biler som er avskiltet skal være fjernet fra parkeringsplasser tilhørende borettslaget etter maksimum 14 dager. Borttauing av avskiltede/bilvrak skjer i hvert tilfelle for eiers regning.

 • Brudd på forannevnte parkeringsregler vil bli betraktet som brudd på de vanlige ordensreglene som gjelder for borettslaget.

Brønndalen 10.09.2013
Styret