Med husdyr menes her hund eller katt.


 • Alle husdyr skal registreres hos styret. Alle som anskaffer seg husdyr, skal i god tid på forhånd sende ut et varslingsskjema til naboene. Skjema kan lastes ned fra www.bronndalen.no, eller hentes på styrekontoret.

 • Husdyrholdet skal ikke være til ulempe for andre i borettslaget.

 • Borettslaget tar forbehold om at det i hver leilighet aldri er mer enn to husdyr på permanent basis, uten at dette har blitt forelagt styret med gode begrunnelser.

 • Det er båndtvang for hunder i borettslagets område hele året.

 • Hunder skal ikke luftes av barn under 12 år.

 • Eier er ansvarlig for at etterlatenskaper fra husdyr fjernes og kastes forsvarlig.

 • Styret har rett til og plikt til å inndra godkjennelser for husdyrhold dersom gjeldende regler ikke blir overholdt.

 • Beboere har rett til å klage ved ulempe/skade som husdyrhold påfører dem.

 • Styret skal oppfordre og tilrettelegge for megling mellom partene dersom enighet ikke oppnås.

 • Husdyreier kan pålegges å gjøre tiltak for å fjerne ulempen ved husdyrholdet.

 • Vedvarer problemet skal styret ta over saken og føre den videre.

Last ned søknadsskjema her:     Last ned