Erfaring viser at beboerne i borettslaget ikke er flinke til å skilte sine postkasser, slik forutsetningen er , og som postkassen er klargjort for.

Ved årsskifte 1994/1995 og ifm rehabiliteringen av blokkene foretok borettslaget en nødvendig oppdatering av skilt for samtlige postkasser i borettslaget.

Ved innflytting skal nye beboere tildeles eget skilt på postkassen. Dette skiltet er gratis, og kostnadene blir dekket av borettslaget.

Ved endring av bo status, bruksoverlating, skilt som skades/ødelegges osv. må beboer dekke kostnaden til nytt skilt.

For at skiltingen skal være lik for hele borettslaget, bes Dere oppgi navn som ønskes på postkasse skiltet. Fyll ut skjema og send det elektronisk til styrekontoret.

Brønndalen, 07.11.2013