Godt nyttår -2018

Dette blir på mange måter et spennende år i Brønndalen, der rehabilitering av altaner på blokker vil fortsette, og 200 altaner til nå er tatt. Radongasproblematikk er et annet område det jobbes med og ulike installasjoner testes ut. Nye parkeringsplasser i forbindelse med rundkjøring og installering av ladestasjoner er et annet spennende prosjekt som er avhengig av godkjenninger fra komunale etater. Det er også en viss spenning knyttet til bondemarken og utbygging og godkjenninger fra kommunen. Første innsigelse fra fylkesmannen antyder at hovedtrafikk til dette området bør gå via Brønndalen, med de ulemper dette vil medføre for beboerne. Siste ord er nok ikke sagt her.

Sekretæren vår.

Email

rainbowblomst

Tirsdag 28.11.2017 var den siste arbeidsdagen for Brønndalen borettslag sin kjære sekretær Rigmor Einarsen, etter 26 år har hun valgt å bli fulltidspensjonist.

Vi takker Rigmor for 26 flott år, og ønsker henne en lang og innholdsrik pensjonist tilværelse.

En stor takk fra beboere, driften og styret i Brønndalen borettslag.

NØDETATSAFE

Email

Brønndalen borettslag har nå fått montert en NES (Nødetatsafe) ved buss stoppet i Brønndalen borettslag.
Den er montert for at ambulansepersonell skal hurtig få tilgang til din leilighet ved akutt behov.

Videoen under forklarer hvordan det fungerer i praksis.

STRØMLEVERANDØR I BRØNNDALEN BORETTSLAG. (Gjelder bare blokkene)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at det skal innføres automatiske strømmålere i Norge innen 1. januar 2019. Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får ny automatisk strømmåler innen denne datoen.

 

PÅ GRUNN AV DETTE VIL FELLES MÅLERAVLESNING I BRØNNDALEN BORETTSLAG FRAFALLE. (Kollektiv strømavtale)
NÅ VIL ALLE ANDELSEIER STÅ FRITT TIL Å VELGE STRØMLEVERANDØR SELV.

DETTE ER NOE ALLE ANDELSEIERGJØRE SELV.

HVIS IKKE VIL STRØMMEN BLI LEVERT FRA BKK NETT (PLIKTSTRØM) NOE SOM ER MYE DYRERE.

SPOTTPRIS +5 ØRE KWH. OG VIL ØKE ETTER 6 UKER TIL

SPOTTPRIS +10 ØRE KWH.

 

ANBEFALER ALLE TIL Å BESTILLE STRØM FRA EN STRØMLEVERANDØR, DA DERE VIL KOMME RIMILIGERE UT AV DET.

(VIL OGSÅ BLI LAGT SKRIV I POSTKASSEN)

Radonproblematikken i Brønndalen

Det har vært utført  forskjellige pilotprosjekter i laget: 2 stk. i R1, 2 stk. i blokkene og 1 stk. R2.
Her har det vært registrert positive målinger, men resultatene er fortsatt ikke tilfredstillende.
Det jobbes derfor videre med dette, slik at man får målinger som er tilfredstillende.
Ta  kontakt med driftsleder dersom du trenger nærmere info.
Se lenke under for info generell info vedr. Radon.

https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/sikkerhet1/radon-ikke-skadelig/

Ferietid Brønndalen

FERIEPLAN SOMMER 2017.
Driftsleder Ketil Jacobsen: uke 27/28/29.
Vaktmester Frank Fosse: uke 28/29/30/31.
Sekretær Rigmor Einarsen er på kontoret mandager og tirsdager i de ukene driftsleder og vaktmester er på ferie.

VED VANNLEKKASJE ELLER TILSVARENDE SÅ KAN DRIFTSLEDER KONTAKTES PÅ TLF: 400 46 479.

VI ØNSKER DERE ALLE EN SUPER SOMMERFERIE!!

BRANNINSTRUKS

Brønndalen Borettslag

VED BRANN.

• Påse at alle blir varslet.
• Lukk alle dører og vinduer.
• Gå deretter raskt ut av bygningen.
• Møt opp på møteplass som er Fotballbanen.

NÅR DET BRENNER

Varsle:
• Meld fra til personer som er i umiddelbar fare.
• Meld fra til brannvesenet på tlf. 110.
• Korrekt adresse er (din adresse her).

Redde:
• Sørg for at alle kommer ut
• Eventuelt hjelp brannvesenet med evakueringen

Slokke:
• Prøv å slokke med husbrannslange eller håndslokkeapparat, eller å kvele brannen med et teppe eller lignende.

Rekkefølgen av punktene ovenfor må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

Hold deg alltid orientert om:
• Branninstruksen.
• Rømningsveiene fra din leilighet/etasje.
• Plassering og bruk av slokkeutstyr.
• Oppmøtested ved evakuering.