Maling av terasser blokkene

Her er vedlegg av revidert framdriftsplan for maling av blokkene. Maler kommer til å gi den enkelte beboer beskjed en uke før oppstart ved info i post, slik at at det er mulig å være forberedt. Oppstart 13.mai, Blokk 1= Brønndalsåsen 33-35, så fortsetter det etter plan blokk 2= Brønndalsåsen 29-31, Blokk 3= 25-27, Blokk 4= Brønndalsåsen 21-23 og Blokk 5= Brønndalsåsen 7-9-11. Se vedlegg.

Les mer

Rensing av ventilasjonsanlegg i Brønndalen

RENSING AV VENTILASJONANLEGG.

Det nå på høy tid å rense ventilasjonsanlegget i hele borettslaget.

Power Clean har fått jobben, og vil komme med en framdriftsplan. Arbeidet vil pågå fra 6.-29. august
De vil også stille med en service telefon som beboere kan ringe hvis de har noen spørsmål. Nærmere info vil komme.

Mvh Ketil Jacobsen
Daglig driftsleder Brønndalen Borettslag

Kontor tlf: 55 93 27 18. Mobil : 400 46 479
E-post: ketil@bronndalen.no Nettside: www.bronndalen.no

Farlig avfall- container

Email

Det vil bli satt ut en container fra BIR for farlig avfall i Brønndalen med mulighet for å kaste diverse mandag 20.5 og tirsdag 21.05 mellom kl. 18.00-20.00. Nøkkel må hentes på styrekontor.

Eksempler på farlig avfall som kan hives her:

 • Batterier
 • Spraybokser
 • Malingsrester
 • Kjemikalier og sterke rengjøringsprodukter
 • Lysrør
 • Lyspærer
 • Sparepærer

Eksempler på hva som ikke kan leveres her:

 • Gamle/ubrukte medisiner – leveres til apotek.
 • Gass/propan – leveres tilbake til forhandler
 • Radioaktivt avfall – Røyk/brannvarslere leveres til gjenvinningsstasjon. Kontakt Statens strålevern for levering av annet radioaktivt materiale.
 • Selvantennende materiell, som kluter med linolje må fuktes med vann før levering.
 • Sprengstoff/ammunisjon – kontakt politiet eller forsvaret
 • Sprøyter og smittefarlig avfall – pakk det godt, gjerne i en plastflaske, og legg det i restavfallet.

 

Dugnad i Brønndalen

Det vil tradisjonen tro bli arrangert fellesdugnad i morgen 24.4-kl. 18.00.

Oppmøte ved styekontoret  kl. 17.45 for de hovedtillitsvalgte som får tildelt ansvarsområder.

Det blir servert pizza og brus etter endt dugnad ca. kl. 19.00:)

Vel møtt alle sammen

Maling av terasser i blokker.

Maling terrasse blokk.

Det blir i år maling av terrasser i blokkene.

Det vil bli oppstart ved blokk 1 (Br.dalsåsen nr 35-33) og så fortsetter vi fortløpende opp med blokk 2 (Br.dalsåsen nr 31-29), så blokk 3 (Br.dalsåsen nr 27-25) osv.
Etter samtale med maler, så håper vi at vi skal nå opp til og med blokk 7 (Br.dalsåsen nr 1-5) i 2019, og resterende vil bli malt i 2020.

Styret har valgt malermester Morten Bjarnoll  til å utføre arbeidet.

Følgende arbeid vil bli utført:

Taker: børstes, seises, flikk og 2 strøk med Nordsjø murtex akryl.
Vegger: skrapes, flikk og 2 strøk Nordsjø one.

Topp bord: skrapes og 2 strøk tarkett oljebeis.

Gulv: dekkes med filt.

Vi er nå i gang med kartlegging av kledning som må skiftes ut før maling, og om andelseiere har markiser.

Dette for å få en kjapp start på prosjektet.

Det er ikke satt en oppstartsdato, heller ikke en fremdriftsplan, men dette vil komme fortløpende.

Fremdriftsplan vil bli lagt i alle de berørte sine postkasser.