Det settes ofte fra seg bossekker og lignende ved containere og bosspunkter.

DETTE MÅ IKKE FOREKOMME

...da dette forsøpler borettslaget og kan tiltrekke seg rotter. Bosset skal sorteres og puttes inn i bossug eller i den rette container ( plast-/ papp-/glasscontainer)

BOSSCONTAINER: Vi ser at endel beboere setter fra seg boss på plenen ved siden av container, de dagene dette gjelder. Dette må ikke forekomme, da dette vil kunne føre til at man avslutter denne ordningen. Det forekommer også at folk som ikke bor i Brønndalen kaster bosset sitt i vår container, og skulle du observere dette er det fint om du sender melding til driften med bilnummer e.l. Det er heller ikke meningen at noen beboere skal fylle en hel container med boss, dersom man har rehabilitert leilighet e.l. Dette er en ordning for felleskapet slik at alle kan få kvittet seg med diverse; et skap eller andre gjenstander som ikke går i det vanlige bosset.