Maling av terasser blokkene

Her er vedlegg av revidert framdriftsplan for maling av blokkene. Maler kommer til å gi den enkelte beboer beskjed en uke før oppstart ved info i post, slik at at det er mulig å være forberedt. Oppstart 13.mai, Blokk 1= Brønndalsåsen 33-35, så fortsetter det etter plan blokk 2= Brønndalsåsen 29-31, Blokk 3= 25-27, Blokk 4= Brønndalsåsen 21-23 og Blokk 5= Brønndalsåsen 7-9-11. Se vedlegg.

Les mer


Rensing av ventilasjonsanlegg i Brønndalen

RENSING AV VENTILASJONANLEGG.

Det nå på høy tid å rense ventilasjonsanlegget i hele borettslaget.

Power Clean har fått jobben, og vil komme med en framdriftsplan. Arbeidet vil pågå fra 6.-29. august
De vil også stille med en service telefon som beboere kan ringe hvis de har noen spørsmål. Nærmere info vil komme.

Mvh Ketil Jacobsen
Daglig driftsleder Brønndalen Borettslag

Kontor tlf: 55 93 27 18. Mobil : 400 46 479
E-post: ketil@bronndalen.no Nettside: www.bronndalen.no


Maling av terasser i blokker.

Maling terrasse blokk.

Det blir i år maling av terrasser i blokkene.

Det vil bli oppstart ved blokk 1 (Br.dalsåsen nr 35-33) og så fortsetter vi fortløpende opp med blokk 2 (Br.dalsåsen nr 31-29), så blokk 3 (Br.dalsåsen nr 27-25) osv.
Etter samtale med maler, så håper vi at vi skal nå opp til og med blokk 7 (Br.dalsåsen nr 1-5) i 2019, og resterende vil bli malt i 2020.

Styret har valgt malermester Morten Bjarnoll  til å utføre arbeidet.

Følgende arbeid vil bli utført:

Taker: børstes, seises, flikk og 2 strøk med Nordsjø murtex akryl.
Vegger: skrapes, flikk og 2 strøk Nordsjø one.

Topp bord: skrapes og 2 strøk tarkett oljebeis.

Gulv: dekkes med filt.

Vi er nå i gang med kartlegging av kledning som må skiftes ut før maling, og om andelseiere har markiser.

Dette for å få en kjapp start på prosjektet.

Det er ikke satt en oppstartsdato, heller ikke en fremdriftsplan, men dette vil komme fortløpende.

Fremdriftsplan vil bli lagt i alle de berørte sine postkasser.


El- bil ladere

Det vil bli montert 6 stk. Defa eRange ladere på parkeringsplassen bak blokk 7, nedre del.
Landro Elektro har fått i oppdrag å monterer laderne.

Med CloudCharge har du full kontroll

Har dere behov for å ha oversikt over eller styre tilgang, statistikker og forbruk kan anlegget tilknyttes

skytjenesten CloudCharge. CloudCharge har et godt brukergrensesnitt som gjør det

enkelt og intuitivt å navigere seg frem til ønsket informasjon. Portalen inneholder også smarte

funksjoner som varsler hvis noe uforutsett skjer. CloudCharge oppdateres kontinuerlig med nye

nyttige funksjoner.

Du betaler bare for det du bruker

Det er bilen som bestemmer hvor mye strøm den kan trekke fra ladestasjonen. Tesla kan for

eksempel trekke mer strøm enn en Volkswagen e-up!. Det er et ønske i de fleste borettslag at beboerne

skal betale for den strømmen de faktisk bruker. Vi kan levere flere alternative betalings- og avregningsløsninger.

Ønsker borettslaget å måle faktisk forbruk er det seriemåler og administrasjonløsningen

CloudCharge som benyttes.

Fordeler for borettslaget:

 • Kostnadsfri tilknytning til konto
 • Inntekt direkte inn på konto
 • Prisen på ladingen settes per kWt eller tid
 • Ingen håndtering av innbetaling/inntekt
 • Tilgjengelig for alle eller kun utvalgte brukere

Fordeler for beboeren:

 • Brukervennlig webapplikasjon
 • Legg inn kredittkortet ditt og betal realtime
 • Kan velge å starte lading via webApp’en
 • Aktiver mange RFID-Brikker/kort til samme konto
 • Få tilgang til mange anlegg med kun en konto
 • Tilgang til andre ladestasjoner tilknyttet

“LADE I NORGE”

 • Enkel oversikt over status på tilgjengelige ladestasjoner

Har du CloudCharge kan du kosnadsfritt knytte

deg til WebApp-portalen Lade I Norge, og sitte igjen

med markedets beste prosentsats av den totale inntekten.
————————————————————————————————

Det jobbes også med ladere ved blokk 10, men dette er fortsatt under utredning og det er også en søknadsprosess ift bergen kommune.

Mer info kommer ved oppstart av dette prosjektet.

                                


Ny vaktmester i Brønndalen.

Primo Casetto er tilsatt i 40% stilling i borettslaget, da mangeårige vaktmester «Franken» er gått ned i 60% stilling. Frank vil være tilstede mandag- onsdag og Casetto vil være i laget torsdag- fredag.