Maling av terasser blokkene

Her er vedlegg av revidert framdriftsplan for maling av blokkene. Maler kommer til å gi den enkelte beboer beskjed en uke før oppstart ved info i post, slik at at det er mulig å være forberedt. Oppstart 13.mai, Blokk 1= Brønndalsåsen 33-35, så fortsetter det etter plan blokk 2= Brønndalsåsen 29-31, Blokk 3= 25-27, Blokk 4= Brønndalsåsen 21-23 og Blokk 5= Brønndalsåsen 7-9-11. Se vedlegg.Femdriftsplan Utvendig malerarbeid Terrasser (1)

`