Fliselegging blokkene

Det vil bli oppstart på terrassene i uke 10.

 

Det vil bli oppstart på terrassene i uke 10.

De vil starte på blokk 7 og arbeidet vil vare frem til og med uke 13.

Uke 12-13 vil det bli utført arbeid på blokk 8, frem til og med uke 24.

Uke 23 og frem til uke 26 vil det bli utført arbeid på blokk 9.

Det vil komme ny fremdriftsplan på arbeidet som vil bli utført etter fellesferien.

 

Mvh Ketil Jacobsen
Daglig driftsleder Brønndalen Borettslag

Kontor tlf: 55 93 27 18. Mobil : 400 46 479
E-post: ketil@bronndalen.no Nettside: www.bronndalen.no