Rengjøring av garasjene i uke 45 og 46

Det vil bli rengjort i garsjene i tiden som kommer og bilene må ut av garsjene på disse dagene:
5.november: Blokk 2: Brønndalsåsen 29 og 31.
6.november: 
Blokk 3= Brønndalsåsen 25 og 27.
7.november: Blokk 4= Brønndalsåsen 21 og 23.
8.november: Blokk 6= Brønndalsåsen 13, 15 og 17.
9.november: Blokk 7= Brønndalsåsen 1, 3 og 5.
12.november: Blokk 8= Brønndalen 70 og 72.
13.november:  Blokk 9= Brønndalen 74, (Høyblokk)
14. november: Blokk 10= Brønndalen 76, 78 og 80.