Uakseptabel avfallshåndtering

  Uakseptabel avfallshåndtering i  Brønndalen borettslag

Styret i Brønndalen er interessert i å komme i kontakt med beboere som har opplysninger vedr. hvem som setter fra seg avfall der det ikke skal hensettes. Dette er en uting og medfører betydelige merkostnader for borettslaget.

Elektrisk avfall skal bare leveres til el-butikker (eks.Power, Drotningsvik eller Vestkanten), i godkjente containere eller til avfallsstasjoner. (ref. bilder under)

I bosspunkt i tilknytning til blokkene skal det ikke kastes løse gjenstander som kan sette seg fast i nedløp. (ref. bilde med plankebiter under som forårsaket full stopp i bossug)

Styret i Brønndalen