Godt nyttår -2018

Dette blir på mange måter et spennende år i Brønndalen, der rehabilitering av altaner på blokker vil fortsette, og 200 altaner til nå er tatt. Radongasproblematikk er et annet område det jobbes med og ulike installasjoner testes ut. Nye parkeringsplasser i forbindelse med rundkjøring og installering av ladestasjoner er et annet spennende prosjekt som er avhengig av godkjenninger fra komunale etater. Det er også en viss spenning knyttet til bondemarken og utbygging og godkjenninger fra kommunen. Første innsigelse fra fylkesmannen antyder at hovedtrafikk til dette området bør gå via Brønndalen, med de ulemper dette vil medføre for beboerne. Siste ord er nok ikke sagt her.