STRØMLEVERANDØR I BRØNNDALEN BORETTSLAG. (Gjelder bare blokkene)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at det skal innføres automatiske strømmålere i Norge innen 1. januar 2019. Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får ny automatisk strømmåler innen denne datoen.

 

PÅ GRUNN AV DETTE VIL FELLES MÅLERAVLESNING I BRØNNDALEN BORETTSLAG FRAFALLE. (Kollektiv strømavtale)
NÅ VIL ALLE ANDELSEIER STÅ FRITT TIL Å VELGE STRØMLEVERANDØR SELV.

DETTE ER NOE ALLE ANDELSEIERGJØRE SELV.

HVIS IKKE VIL STRØMMEN BLI LEVERT FRA BKK NETT (PLIKTSTRØM) NOE SOM ER MYE DYRERE.

SPOTTPRIS +5 ØRE KWH. OG VIL ØKE ETTER 6 UKER TIL

SPOTTPRIS +10 ØRE KWH.

 

ANBEFALER ALLE TIL Å BESTILLE STRØM FRA EN STRØMLEVERANDØR, DA DERE VIL KOMME RIMILIGERE UT AV DET.

(VIL OGSÅ BLI LAGT SKRIV I POSTKASSEN)