Radonproblematikken i Brønndalen

Det har vært utført  forskjellige pilotprosjekter i laget: 2 stk. i R1, 2 stk. i blokkene og 1 stk. R2.
Her har det vært registrert positive målinger, men resultatene er fortsatt ikke tilfredstillende.
Det jobbes derfor videre med dette, slik at man får målinger som er tilfredstillende.
Ta  kontakt med driftsleder dersom du trenger nærmere info.
Se lenke under for info generell info vedr. Radon.

https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/sikkerhet1/radon-ikke-skadelig/