BRANNINSTRUKS

Brønndalen Borettslag

VED BRANN.

• Påse at alle blir varslet.
• Lukk alle dører og vinduer.
• Gå deretter raskt ut av bygningen.
• Møt opp på møteplass som er Fotballbanen.

NÅR DET BRENNER

Varsle:
• Meld fra til personer som er i umiddelbar fare.
• Meld fra til brannvesenet på tlf. 110.
• Korrekt adresse er (din adresse her).

Redde:
• Sørg for at alle kommer ut
• Eventuelt hjelp brannvesenet med evakueringen

Slokke:
• Prøv å slokke med husbrannslange eller håndslokkeapparat, eller å kvele brannen med et teppe eller lignende.

Rekkefølgen av punktene ovenfor må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

Hold deg alltid orientert om:
• Branninstruksen.
• Rømningsveiene fra din leilighet/etasje.
• Plassering og bruk av slokkeutstyr.
• Oppmøtested ved evakuering.