Takk for det gamle.

Styret ønsker beboerne en fortsatt god jul og takk for det gamle året som snart går over i et nytt.

En kort oppsummering av året 2016:

  • Arbeider med å fliselegge terasser i blokker har pågått og vil fortsette i 2017. Dette medfører at endel arbeidsmatriell vil være synlig i gatemiljøet, noe vi håper på forståelse for.
  • Endel vannlekkasjer er det fra tid til annen og man ber beboerne om å være påpasselige og jevnlig sjekke at vannlåser og sluker i egne leiligheter ikke går seg tette. Merker man forandringer i vegger tak m.m, må en kontakte driftsleder/ styret eller HTV umiddelbart.
  • Det har vært arbeider på taket på blokk 4, der montering av mobilantenner fra ICE- nett har stått på agendaen. Dette genererer inntekter til borettslaget.
  • Kartlegging av radongass pågår i borettslaget, og ventilasjon er montert i ulike hustyper der målinger vil pågå. Første registreringspunkt for dette vil være i slutten av februar og info om dette vil da komme.
  • Det har vært ustkifting av brannslukkingsapperater og man har da gått over til skumbasert utstyr i stedet for pulverapperater. Dersom noen beboere ikke har fått skiftet apperatet sitt, må de ta kontak med driftsleder eller styret.
  • Borettslaget feiret 40 år i sommer og hadde en flott markering for store og små på fotballbanen.
  • En minner om at det ikke er tillatt å skyte opp raketter inne i borettslaget sitt område. En henvises til fotballbane eller utsiktspunkter i nord og sør.
    Styret ønsker alle beboerne i Brønndalen et godt nyttår.